Vad är då meningen med livet?

"Med hjälp av världens största teleskop,
VLT (Very Large Telescope), har man spårat
den mest avlägsna av dessa galaxer till att
befinna sig 13,4 miljarder ljusår bort.
En av galaxerna är vår egen Vintergatan,
av vars hundra miljarder stjärnor en är solen.
 Tänk så liten vår värld i kosmos är!
Vi lever i ljuset från en av miljarder solar i en av miljardtals galaxer."

- Liv i utveckling, Miljö i förändring
Biologi A, Naturkunskap A


Och var är då meningen med livet?


Elliott Smith

"You can take a picture of new york and..
one person looking at it will think it looks really depressing, frightening
someone else will look at it and think of all the fun things you can do in new york you know..
I think songs are kind of like that"

- Elliott Smith, Musikbyrån 1998

Att göra innan jag dör:
Besöka "Figure 8 wall"